Installatie werkzaamheden BIBO door monteur

Installatie door monteur
Onze monteur zal tijdens de installatie dezelfde stappen doorlopen als tijdens de zelf-installatie zoals onderstaand beschreven. Tijdens de installatie zal de monteur een splitter moeten plaatsen op de waterleiding en een gat moeten boren in het keukenblad, dit kan leiden tot niet te repareren schade aan zowel de waterleiding als het keukenblad. Naast de daadwerkelijke installatie zal de monteur ook een duidelijk uitleg geven over de verschillende opties in het menu en het onderhoud/reinigen van de BIBO.

Zelfinstallatie-instructies

Deze instructies dienen samen met deze gebruikershandleiding en het met de BIBO meegeleverde BIBO-zelfinstallatiepakket te worden gebruikt. Wij adviseren u de installatie uit te laten voeren door een bekwaam persoon. Hierbij kunt u de meegeleverde instructie voor zelfinstallatie of de online instructievideo (www.bibo-water.nl) raadplegen waarin alle stappen worden toegelicht. Ook is er de mogelijkheid om de installatie uit te laten voeren door een van onze monteurs.

Watertoevoeraansluiting

Voor het geval u de hoofdwaterleiding moet afsluiten, dient u te weten waar de hoofdkraan zich bevindt. Als u een waterontharder in uw huis hebt geplaatst, kunt u de BIBO veilig op de ontharde watertoevoer aansluiten. Houd er echter rekening mee dat aan mensen met een zoutarm dieet wordt geadviseerd kunstmatig onthard water te vermijden omdat tijdens het onthardingsproces calciumionen worden vervangen door sodiumionen. Waterontharders worden in het algemeen geïnstalleerd om water te leveren om te wassen, dus geen drinkwater. Bovendien drinken de meeste mensen liever hard water vanwege de betere smaak. Daarom is het gebruikelijk om één niet-ontharde “drinkwater”-kraan in de keuken te installeren die direct op de hoofdwaterleiding is aangesloten.

Voorbereiding

1. Behalve de BIBO bevat de doos een zelfinstallatiepakket met een stuk waterpijp, een T-verbindingsstuk voor de BIBO, een afsluitkraan en een haakse fitting. (Voor het geval dat is er een extra stuk pijp met een recht verbindingsstuk opgenomen).

2. Als u hebt bepaald waar de BIBO moet staan, zoekt u naar een geschikte waterleiding in de buurt. Deze is meestal te vinden onder de gootsteen of achter de vaatwasser of wasmachine. Idealiter is dit een koperen pijp van 15 mm die in goede staat is en met voldoende ruimte om het T-verbindingsstuk van de BIBO aan te sluiten.

3. Vaak is er een kraan aanwezig om de gekozen pijp af te sluiten. Als dat niet het geval is, moet u de hoofdkraan in uw huis afsluiten. Laat zo veel mogelijk water uit de pijp weglopen voordat u deze snijdt.

4. Snijd de pijp op twee punten door met een geschikte pijpensnijder en verwijder een stuk van 20 mm.

5. Duw de twee open einden van de koperen pijp stevig in de uiteinden van het T-verbindingsstuk van de BIBO.

6. Zorg ervoor dat de kraan op het T-verbindingsstuk van de BIBO is afgesloten, dat wil zeggen parallel aan de koperen pijp.

7. Schakel de watertoevoer weer in en controleer of er geen lekken zijn op de plaats waar de koperen pijp in het verbindingsstuk van de BIBO is aangesloten.

8. Duw de bij de BIBO meegeleverde (witte) watertoevoerpijp van 6 mm stevig in de fitting op het T-stuk.

9. Leid deze pijp achter of onder uw keukenkastjes door en door het werkblad achter de BIBO.

10. Duw het uiteinde van de pijp in de (blauw met witte) afsluitklep (meegeleverd met het T-verbindingsstuk van de BIBO).

Download hier het document in PDF.